TÁJÉKOZTATÓ

 

a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésének feltételeiről, a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) a 27/A. § (2) bekezdése szerint, aki rehabilitációs orvosszakértői tevékenységet kíván folytatni, annak erre irányuló szándékát a Kormány által kijelölt szervnek kell bejelentenie.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről a 95/2012. (V.15.) Korm. Rendelet) 1. § ce) pontjában erre a feladatra, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) jelölte ki.

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet

A Tájékoztató teljes szövege elérhető itt>>>

- Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzék (aktualizálva: 2013.12.13)


 

Tisztelt KENYSZI felhasználók,

Fenntartók, e-képviselők!

 

A fenntartó a szociálpolitikai adatszolgáltatás teljesítésére a KENYSZI formanyomtatványon - ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt - jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). E-képviselői meghatalmazások rögzítését a KENYSZI-ben az NRSZH végzi, ehhez a meghatalmazott e-képviselő személyesen jelenik meg az NRSZH Kirendeltségén. A rögzítéshez szükséges dokumentumok:
• Meghatalmazás
• Új felhasználó esetében Ügyfélkapu Regisztrációs Nyugta
• Személyi igazolvány
Kérem, hogy időpont-egyeztetés miatt vegye fel a kapcsolatot valamelyik Kirendeltségünkkel az alábbi telefonszámokon:

Kirendeltség címe: Ügyintéző neve: Ügyintéző telefonszáma: Ügyintéző e-mail címe:
Budapest 1036, Lajos u. 160-162. Valiskó Piroska 1/462-6512 valiskop@nrszh.hu
Debrecen 4028, Hadházi út 7-9 Juhászné Szanics Erzsébet 52/536-550 szanics.erzsebet@nrszh.hu
Győr 9024, Szent Imre u. 41.  Gyuricza Anna 96/527-772 gyuricza.anna@nrszh.hu
Miskolc 3529, Csabai kapu 9-11,  Németh Judit 46/562-562 nemeth.judit@nrszh.hu
Pécs 7633, Dr. Veress Endre u. 2. Katona Krisztina Anna 72/551-387 katona.krisztina@nrszh.hu
Szeged 6722, Vasas Szent Péter u. 1-3. Goda Gabriella 62/420-707 goda.gabriella@nrszh.hu
Székesfehérvár 8000, Távirda u. 4 Óvári Orsolya 22/500-350 ovari.orsolya@nrszh.hu
       
További lehetőség az E-képviselői meghatalmazások rögzítésére:    
Eger 3300, Barkóczy út 7. Verebélyi Csilla 36/515-875  verebelyics@nrszh.hu


E-képviselői meghatalmazás visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon teheti meg
A visszavonásról szóló nyilatkozatot az új e-képviselő rögzítésével egy időben a Kirendeltségen lehet leadni, vagy postai úton az alábbi címre lehet eljuttatni:
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szociális Főosztály
1071 Budapest, Damjanich u. 48.

 


 

Tisztelt KENYSZI Felhasználók!

 

 

Elérhető a KENYSZI szoftverfrissítéssel kapcsolatos új (2012.11.19.) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely több ponton érinti a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI).

Részletes tájékoztatás a KENYSZI-t érintő jogszabályi változásokról

 


 

Tájékoztatás a teendőkről, ha a fenntartónak nincs jelentési kötelezettsége

 

Ha nincs jelentési kötelezettsége, azt az alábbi esetekben, a következő módon jelezheti:

 

Az adott szolgáltatásra nem igényelnek normatívát: A területileg illetékes, működési engedélyt kiadó Szociális és Gyámhivatal felé kell jelzéssel élni, hogy ezt a jegyezze be a működési engedélyt nyilvántartó Szociális Regiszterbe. A jelzés beállítása esetén Hivatalunk nem tekinti mulasztásnak a jelentési kötelezettség elmaradását.

 

Az intézménynek adott időszakban nincs ellátottja, vagy a szolgáltatás nyújtása időszakosan leáll (pl. nyári szünet): Ezt a tényt a KENYSZI rendszerben kell jeleznie (legalább 2012.07.01-jét követő időszakra). A felhasználói kézikönyv [1.6] számú verziójában található leírás képernyőképekkel ad útmutatást, a beállítást az e-képviselő és adatszolgáltató is elvégezheti.

 

A szolgáltatás működési engedélyének visszavonását kezdeményezték: Az alábbiak alapján az „Egyéb" kategória kiválasztásával írják be ennek tényét. A felhasználói kézikönyv [1.6] számú verziójában található leírás képernyőképekkel ad útmutatást.

 

Az adott szolgáltatásra jelentenek, de az a működési engedélytől eltérően többször is megjelenik a KENYSZI felületén: Kérjük a területileg illetékes működési engedélyt kiadó szociális és gyámhivatalt is értesítését a probléma kijavítása érdekében.

 

Ha a területi irodára nem jelent, csak a székhely/telephelyen levő szolgáltatásra (pl. gyermekjóléti szolgáltatás) Ezt is jelölje a törzsadatok/ székhely/telephely-adatszolgáltató összerendelés menüben az egyéb ok kiválasztásával. A felhasználói kézikönyv [1.6] számú verziójában található leírás képernyőképekkel ad útmutatást.

 

Abban az esetben ha azt tapasztalja, hogy az igénybevételi naplója „eltűnt":

 • az e-képviselő végezze el a székhely/telephely-(új) szolgáltatás adatszolgáltató összerendelést,
 • végezzen önellenőrzést (tárgyhónapot követő hónap 15-ig),
 • zárja le a megállapodásokat azt megelőző nappal, amikor belép a programba azt elvégezni,
 • az igénylések kezelése/ új igénylés menüben az ellátottakhoz a lezárást követő nappal rögzítsen „új" megállapodást (ettől a papíralapú megállapodás folyamatossága megmarad),
 • az igénybevételi naplóba végezze el az aznapi jelentést.
 •  


KENYSZI

Igénybevevői nyilvántartás (Ügyfélkapu - e-képviselő)

 

„A 329/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet szerint: a 2012. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező fenntartók e-képviselője 2012. január 31-éig köteles kérni a nyilvántartásba vételt. Az ügyfélkapu regisztrációs folyamatot bemutató videónkat, a rövid felhasználói leírást és prezentációt megtekinthetik portálunkon."

- KENYSZI Felhasználói kézikönyv ~ adatszolgáltatók részére 1.8 verzió (2012.11.19.)

- KENYSZI Igénybevevői nyilvántartás ~ oktatói anyag

- Ügyfélkapu felhasználói leírás (KENYSZI, TEVADMIN)

- Ügyfélkapu e-tananyag

- e-képviselők regisztrálása

- Oktatási anyag (I. modul)

- Szoftver bemutatók

- e-képviselők MEGHATALMAZÁS formanyomtatvány

 


 

A KENYSZI rendszer frissítésével az alábbi funkciók módosultak a rendszerben (frissítve:2012.11.19.)


1. Átmeneti jelleggel 2012. december 15-ig, a 2012. július 1.- november 30. közötti időszakra további egy alkalommal bővült az igénybevevői nyilvántartásba történő napi jelentés önellenőrzésének száma, a tévesen megtett eddigi önellenőrzések egy további alkalommal, míg az adott időszakban még nem önellenőrzött napi igénybevételek kettő alkalommal módosíthatókká váltak. Ezzel a kiterjesztett funkcióval lehetővé válik az eddig tévesen vagy hiányosan rögzített napi jelentések korrigálása. 
2. A jogszabályi módosítással összhangban ütköző szolgáltatás esetén a „törölt" szöveg helyett a „megjegyzéssel ellátott" szöveg jelenik meg. Az igénybevételi napló jelzései nem változnak ütközés esetében.
3. Módosult a gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények adatrögzítésére vonatkozó szabályozás, lehetővé vált a határozatban szereplő adatok – tényleges ellátást követő – utólagos rögzítése, időbeli korlát nélkül.
4. A migrációs excellel való tömeges feltöltési lehetőség megszűnik.

 


 

KENYSZI rendszer használatához segítséget nyújtó oktató videók (frissítve: 2012.07.04.)

 

Az oktató videókat megtekintheti, ha rákattint a piros színnel kiemelt szövegre!

A következő videón az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerét használó szervezetek "E-képviselő" munkatársának munkafolyamatait mutatja be. >>> E-képviselő munkafolyamata 
A következő videőn az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerének, az NRSZH ügyintéző, munkatárs munkafolyamatait mutatja be. >>> NRSZH ügyintéző, munkatárs folyamata
A következő videón az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerét használó szervezetek ügyintézői, munkatársai számára a rendszer elérését biztosító ügyfélkapus első bejelentkezését mutatja be. >>>  Ügyfélkapu első bejelentkezés
A következő videón az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerét használó szervezetek ügyintézői, munkatársai számára az exceles adatfeltöltést mutatja be. >>> XLS adatbetöltés
A következő videón az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerét használó szerveztek ügyintézői, munkatársai számára az igénylések kezelését mutatja be. >>>  Igénybevétel kezelés megállapodás alapján
A következő videón egy hivatal határozata alapján történő igénylést nézünk meg: >>> Igénybevétel kezelés határozat alapján
A következő videón a "Tevékenységadminisztrációs rendszer" funkciói közül az igénybevevői rögzítést követjük végig: >>> Igénybevevő kézi felvitele
A következő videón az Igénybevételi napló kezelését mutatjuk be: >>> Igénybevételi napló rögzítése
A következő videón az igénybevétel önrevízióját mutatjuk be:>>>  Önellenőrzés
A következő videó a TEGYESZ és a KENYSZI rendszer különbségeit mutatja be:>>>  Gyermekvédelem szakellátás

 

Kérjük Önöket, hogy a videók mellett a Felhasználói kézikönyvet is olvassák el!

 


 

Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) a KENYSZI rendszer használatához kapcsolódóan (frissítve: 2012.05.15.)

 

A következő összeállításban tematikusan találhatóak meg a KENYSZI rendszer működésével kapcsolatban felmerülő tipikus felhasználói kérdések és válaszok.

Kérjük, amennyiben további kérdése van, hívja az NRSZH Telefonos ügyfélszolgálatát, hétfőtől-csütörtökig 8-17 óra között, pénteken 8-14 óra között! Elérhetősége: 06/1 462-6670

 


 

Telefonos Ügyfélszolgálat működése (frissítve: 2012.02.27.)

 

 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal telefonos segítséget kíván nyújtani mindazon szociális,- gyermekjóléti,- és gyermekvédelmi szolgáltatók és természetesen más érdeklődők számára

 

 a (06) (1) 510 0545 telefonszámon

 

akik a hivatal informatikai fejlesztése kapcsán kérdést fogalmaznak meg az e-képviselő,  az e-ügyintézéshez kapcsolódó ügyfélkapu regisztráció, valamint a központi elektronikus nyilvántartás a szolgáltatást igénybevevőkről készített programmal kapcsolatosan.

Kérdéseiket hétfőtől – csütörtökig  8-17 óra között, pénteken 8-14 óra tehetik fel. A telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási idején kívül hangposta szolgáltatás fogadja hívásukat. Minden hívás fontos számunkra, mindenkit visszahívunk.  A telefonos ügyfélszolgálat az alábbiakban felsorolt témákban áll rendelkezésükre:

 

 1. Általános tájékoztatás
 2. E-képviselő regisztrációval, adatszolgáltató felvételével kapcsolatos segítségnyújtás
 3. Kezdeti adatfeltöltéssel kapcsolatos kérdés
 4. Napi igénybevétel rögzítésével kapcsolatos kérdés
 5. Speciális, az ellátási típusokhoz igazodó szakmai kérdések
 6. Technikai probléma jelzése

Bízunk benne, hogy segítséget tudunk nyújtani problémájuk megoldásában!

 


 

 

 

KENYSZI Interfész specifikáció (frissítve: 2012.04.10)

 

Az igénybevevői nyilvántartást megvalósító KENYSZI rendszer továbbfejlesztésének következő lépéseként kialakításra kerül egy intézményi interfész, ami a szolgáltató intézmények adatfeltöltési munkáját hivatott megkönnyíteni.

A tervezett Kenyszi intézményi interfész specifikációja elérhető a szociális ágazati portálon, ahol lehetőség van előzetes véleményezés és kérdések megküldésére a Hivatal részére.

Kérdéseket és véleményeket az alábbi elérhetőségre várjuk: interfeszvelemenyek@nrszh.hu

Az interfésszel kapcsolatos XML sémaleírások a fenti e-mail címről elkérhetőek.

 


 

KENYSZI Adatbetöltés Tájékoztatás (frissítve: 2012.03.26.) 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Nyr.) 13/B-13/H.§ tartalmazzák az Igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait.

Az Nyr. 15.§ (2) szerint:  „Az adatszolgáltatásra jogosult 2012. február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplő igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait az igénybevevői nyilvántartásban."

A fontosabb feladatokat és határidőket tartalmazza az alábbi táblázat:

- Feladatok a jogszabály alapján

Azok számára, akik korábban is számítógépen vezették a szolgáltatásaikat igénybevevőik (kliensek) adatait, az adatbetöltési folyamat támogatására elkészítettünk egy rövid tájékoztató anyagot (Betöltés tájékozató leírás).

- Betöltés tájékoztató (2012.02.27.) FRISSÍTETT VÁLTOZAT

(A betöltési tájékoztató 5.3.8. bekezdésben a felnőttek oszlopában a hatósági döntés jellegét opcionálisról nem kitölthetőre javítottuk.)

Amennyiben bármilyen további kérdésük merül fel, akkor kérjük, hogy forduljanak bizalommal a telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, ahol szakértő kollégák várják a hívásukat. A TEVADMIN – KENYSZI telefonos Ügyfélszolgálatot a (06) (1) 510 05 45 budapesti telefonszámon érhetik el.

Tájékoztató informatikusok részére (interfész)

Igénybevevői nyilvántartás

Igénybevevői nyilvántartás - Kezdeti adatok betöltése

Igénybevevői nyilvántartás - Ütközés, adatmódosítás, önellenőrzés

Intézményi interfész - Biztonság

Intézményi interfész - Függvények és adatszerkezet

Intézményi interfész 1.

Betöltés bemutató (Excel)