SZOLGÁLAT – MEGÚJULÁS – FELELŐSSÉG

Meghívó 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatra (Budapest, 2015. április 1.)

A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság meghívója a 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatára ide kattintva érhető el.

 

SZOLGÁLAT – MEGÚJULÁS – FELELŐSSÉG

Meghívó 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatra (Szeged, 2015. március 25.)

A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság meghívója a 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatára ide kattintva érhető el.

 

SZOLGÁLAT – MEGÚJULÁS – FELELŐSSÉG

Meghívó 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatra (Szolnok, 2015. március 18.)

A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság meghívója a 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatára ide kattintva érhető el.

 

SZOLGÁLAT – MEGÚJULÁS – FELELŐSSÉG

Meghívó 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatra (Szekszárd, 2015. március 11.)

A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság meghívója a 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatára ide kattintva érhető el.

 

SZOLGÁLAT – MEGÚJULÁS – FELELŐSSÉG

Meghívó 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatra (Székesfehérvár, 2015. március 4.)

A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság meghívója a 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatára ide kattintva érhető el.

 

 

SZOLGÁLAT – MEGÚJULÁS – FELELŐSSÉG

Meghívó 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatra

 

A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság meghívója a 2015. évi szakmai konzultációs rendezvénysorozatára ide kattintva érhető el.

Tisztelt Felhasználók!

Értesítjük Önöket, hogy 2015. február 2-től a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások országos nyilvántartási Rendszere (PTR) és a Szolgáltatói Nyilvántartási Rendszer (MŰKENG) telefonos ügyfélszolgálatának hívószámai megváltoztak. Az új telefonszámok:

  • PTR telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-462-6460
  • MŰKENG telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-462-6680


A hívásokat hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óra között fogadjuk.

 

Farkasné Farkas Gyöngyi
főigazgató

Tájékoztató a  pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 1-étől hatályos változásokról

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága által,  a  pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 1-étől hatályos változásokról készült tájékoztató ide kattintva érhető el.

 

Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szociális szolgáltatásokat érintő módosításairól, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításairól

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága által,  a szociális szolgáltatásokat érintő hatályos jogszabályi változásokról készített tájékoztató ide kattintva érhető el.

Tájékoztatás a gyermekvédelmi gondoskodás területén 2015. január 1-étől hatályos jogszabályi változásokról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága által,  a gyermekvédelmi gondoskodás területén 2015. január 1-től hatályos jogszabályi változásokról készített tájékoztató ide kattintva érhető el.

Tisztelt Felhasználó!
 
Az alábbi linken a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevételére vonatkozó szabályokról olvashat egy rövid tájékoztatást, amely kifejezetten a Fenntartók és Szolgáltatók számára készült azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az Igénybevevői Nyilvántartásba történő jelentési kötelezettség teljesítéséhez . A tájékoztatót ide kattintva érheti el.
 
Remélem, hogy tájékoztatásunkkal segíteni tudjuk munkájukat!
 
Farkasné Farkas Gyöngyi
mb. főigazgató
 

Tisztelt Felhasználók!

Értesítjük Önöket, hogy 2015. január 5-től az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) telefonos ügyfélszolgálatának hívószáma megváltozik. Ezen időponttól a +36-1-462-6670 telefonszámon kérhetnek tájékoztatást az ügyfélszolgálat munkatársaitól. A hívásokat hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óra között fogadjuk.

Farkasné Farkas Gyöngyi
mb. főigazgató
 

Tisztelt Fenntartók!

2014. július 1-én lép hatályba a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (4d) bekezdése valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (10) bekezdése, amely szerint a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a fenntartó a kérelmeket, a kérelemhez csatolandó iratokat és nyilatkozatokat, valamint a működést engedélyező szervnek benyújtandó más iratokat elektronikus úton nyújtja be, a működést engedélyező szerv felé fennálló, jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, a működést engedélyező szerv a döntéseit és az ellenőrzés megindításáról szóló értesítéseit elektronikus úton közli.


A TÁMOP5.4.2.-12 Projektiroda és az NRSZH Szociális Főosztálya a Szolgáltatói Nyilvántartás aktuális kérdéseivel és a kérelmek elektronikus benyújtási lehetőségének bemutatásával kapcsolatos szakmai felkészítést szervez a fenntartók számára, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket.
Kérjük, hogy regisztrációját a linkre kattintva végezze el Regisztráció a rendezvényeinkre menüpont alatt.


Tisztelt Fenntartó! Tisztelt E-képviselő!

 

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) a fenntartók feladatává tette a teljesített feladatmutatók negyedéves elemzését, a feladatmutatók alakulásának áttekintését a felülvizsgálati hónapot (április, július, október) megelőző 12 hónap vonatkozásában.

A Korm rendeletben foglalt feladatai teljesítéséhez nyújt segítséget a fenntartó adatszolgáltatója által az Igénybevevői Nyilvántartásban rögzített napi igénybevételekről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tájékoztatása.

A tájékoztatásunk telephely és szolgáltatás típusonként bontásban fogja tartalmazni a felülvizsgálati hónapot megelőző 12 hónap havonta összesített igénybevételi adatait, amely a Magyar Államkincstár felé történő fenntartói adatszolgáltatáshoz felhasználható, valamint segítséget nyújt a támogatásról való lemondás, illetve pótigény benyújtásához.

A Hivatal a tájékoztatást valamennyi olyan fenntartó e-képviselője részére megküldi, amely az Igénybevevői Nyilvántartásban napi jelentést tett az esedékes időszakban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közölt  adatok „A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet" 13/C. § (1) bekezdése alapján, a fenntartói felelősségen alapuló adatszolgáltatás során kerültek rögzítésre az Igénybevételi Nyilvántartásban, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és az abban megjelölt időpont szerinti állapotot tükrözik.

A Korm. rendeleten alapuló kötelezettségének megfelelő teljesítése érdekében javasoljuk a jogszabály részletes tanulmányozását.

Az igénybevételi adatokat tartalmazó tájékoztatásunkat először 2014. április 4-6. napjai között  küldjük meg a fenntartó e-képviselőjének, majd a továbbiakban minden esedékes negyedév végét követő hónap 10-éig.

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban  kérdése  merül fel,  hívja a +36/1-462-6670 számon elérhető telefonos ügyfélszolgálatot, vagy írjon a  kenyszi@nrszh.hu  e-mail címre.

Budapest, 2014. március

NRSZH Szociális Főosztály


Tisztelt Fenntartók!

 

Megjelent a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet. A támogatás igénylésének első határideje 2014. február 24. További információ itt található>>>

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya 

 

Tisztelt PTR Felhasználó!

 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a Migrációs Excel feltöltés funkcióval feltöltött ellátások a PTR-be betöltésre kerültek-e! Az ellenőrzésről és a javításról részletes leírást talál az Eredmény excel vizsgálata dokumentumban.

Köszönjük!

 

Tisztelt PTR Felhasználók!

 

2013. november 15-én hatályba lép az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CLVIII. törvény, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet, mely többek között rendelkezik a Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének (továbbiakban: PTR) létrehozásáról.  

A PTR-ben az adatszolgáltatás teljesítésére ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező e-képviselőt kell a hatóság képviselőjének kijelölnie, aki

-  köztisztviselői jogviszonyban, vagy kormánytisztviselői jogviszonyban álló személy,

-  ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkezik.

Az e-képviselőnek ahhoz, hogy a PTR rendszert használhassa, 2013. november 15-től regisztrálnia kell az IDM oldalon. (idm.nrszh.hu)

Ezzel egyidejűleg az ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal kitöltött E-képviselőt kijelölő okirat" formanyomtatványt 2013. november 22-ig kell megküldeni postai úton az NRSZH-nak (1406 Bp., Pf. 4.). Az e-képviselőt a jegyző, illetve a járási hivatal vezetője jelöli ki. A PTR e-képviselő jogosultságának visszavonását az NRSZH felé kell bejelenteni az "E-képviselői kijelölés visszavonása" formanyomtatványon.

Az adatszolgáltatásra kötelezett hivatalok a további tudnivalókról e-mailben Hírleveleinkben kapnak értesítést, melyek tartalma a Szociális Ágazati Portálon is elérhető lesz.


„A Központi Szociális Információs Fejlesztések - A rehabilitációs és szociális rendszer megújításának aktuális kérdései" című fórumsorozatra került sor 2012 novembere és 2013 márciusa között, melyen jelentős számú szociális szakember, és szociálpolitikai képviselő vett részt, az alábbi helyszíneken:

 

Miskolc, Polgármesteri Hivatal Díszterme - 2012.11.08.

Nyíregyháza, Polgármesteri Hivatal Díszterme – 2012.11.15.

Debrecen, Debreceni Művelődési Központ – 2012.11.22.

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Díszterme – 2012.11.29.

Győr, Városháza Díszterme – 2012.12.05.

Salgótarján, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Förster Kálmán Terem - 2013.02.20.

Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Város Díszterme - 2013.02.28.

Kaposvár, Városháza Díszterme - 2013.03.13.

Békéscsaba, Városháza Díszterme - 2013.03.20.

 

A rendezvények célja az volt, hogy első kézből tájékoztatást kapjanak a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek ellátórendszerének, valamint a szociális ellátást biztosító szervezetek támogatásának az átalakításáról, megújításáról.

Az előadások prezentációja teljes terjedelemben elérhető itt>>>

 


 

Tisztelt KENYSZI Felhasználók!

 

 

Elérhető a KENYSZI szoftverfrissítéssel kapcsolatos új (2012.11.19.) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely több ponton érinti a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI).

Részletes tájékoztatás a KENYSZI-t érintő jogszabályi változásokról

 


 

Képzési felhívás

 

Intézményi Férőhely Kiváltást Támogató (IFKT) mentor képzés

 

2011 júliusában fogadta el a Kormány a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII. 21.) Kormányhatározatot.

A kiváltás komplexitásából adódóan szükséges a szakmai segítségnyújtást biztosító mentorhálózat kiépítése.

A meghirdetett képzés célja, hogy az Intézményi Férőhely Kiváltási Program keretében kiírásra került TIOP 3.4.1.A-11/1 pályázati konstrukció  pályázói számára, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által a TÁMOP 5.4.5-11/1 kiemelt projekt keretein belül biztosítandó mentori szolgáltatást korszerű ismereteket adó képzéssel megalapozza.

A képzésen való részvétel térítésmentes a résztvevők számára, azonban sikeres elvégzése feltétele lesz a mentorszolgáltatásban való alkalmazásnak.

Bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=225:k%C3%A9pz%C3%A9si-felh%C3%ADv%C3%A1s

 


 

Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) a KENYSZI rendszer használatához kapcsolódóan (frissítve: 2012.05.15.)

 

A következő összeállításban tematikusan találhatóak meg a KENYSZI rendszer működésével kapcsolatban felmerülő tipikus felhasználói kérdések és válaszok.

Kérjük, amennyiben további kérdése van, hívja az NRSZH Telefonos ügyfélszolgálatát, hétfőtől-csütörtökig 8-17 óra között, pénteken 8-14 óra között! Elérhetősége: 06/1 462-6670

 


 

KENYSZI Intézményi Interfész specifikáció, és sémaleírók (frissítve: 2012.11.19.) ÚJ VERZIÓ

 

A Kenyszi intézményi interfész legújabb, frissített (v0.7) specifikációja elérhető itt.

Tájékoztatjuk tisztelt partnereinket, hogy a KENYSZI rendszerhez interfészen keresztüli kapcsolódásról tájékoztatást, illetve segítséget az interfeszvelemenyek@nrszh.hu címen vagy a 06-1 462-6413 telefonszámon kérhetnek az NRSZH Informatikai Főosztályának munkatársaitól.

Lehetőség van véleményezésre és kérdések megküldésére a Hivatal részére, ezeket a következő címre várjuk: interfeszvelemenyek@nrszh.hu

Amennyiben a fejlesztés az intézményi oldalról elérte a tesztelési fázist, kérjük hogy a fenti címen szíveskedjenek authentikációs kapcsolati kódot igényelni a tesztrendszerhez.

Kérnénk, hogy erre a címre csak az interfésszel kapcsolatos kérdéseiket, problémáikat írják meg.

 


Tisztelt KENYSZI felhasználók,

Fenntartók, e-képviselők!

 

A fenntartó a szociálpolitikai adatszolgáltatás teljesítésére a KENYSZI formanyomtatványon - ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt - jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). E-képviselői meghatalmazások rögzítését a KENYSZI-ben az NRSZH végzi, ehhez a meghatalmazott e-képviselő személyesen jelenik meg az NRSZH Kirendeltségén. A rögzítéshez szükséges dokumentumok:
• Meghatalmazás
• Új felhasználó esetében Ügyfélkapu Regisztrációs Nyugta
• Személyi igazolvány
Kérem, hogy időpont-egyeztetés miatt vegye fel a kapcsolatot valamelyik Kirendeltségünkkel az alábbi telefonszámokon:

Kirendeltség címe: Ügyintéző neve: Ügyintéző telefonszáma: Ügyintéző e-mail címe:
Budapest 1036, Lajos u. 160-162. Valiskó Piroska 1/462-6512 valiskop@nrszh.hu
Debrecen 4028, Hadházi út 7-9 Juhászné Szanics Erzsébet 52/536-550 szanics.erzsebet@nrszh.hu
Győr 9024, Szent Imre u. 41.  Gyuricza Anna 96/527-772 gyuricza.anna@nrszh.hu
Miskolc 3529, Csabai kapu 9-11,  Németh Judit 46/562-562 nemeth.judit@nrszh.hu
Pécs 7633, Dr. Veress Endre u. 2. Katona Krisztina Anna 72/551-387 katona.krisztina@nrszh.hu
Szeged 6722, Vasas Szent Péter u. 1-3. Goda Gabriella 62/420-707 goda.gabriella@nrszh.hu
Székesfehérvár 8000, Távirda u. 4 Óvári Orsolya 22/500-350 ovari.orsolya@nrszh.hu
       
További lehetőség az E-képviselői meghatalmazások rögzítésére:    
Eger 3300, Barkóczy út 7. Verebélyi Csilla 36/515-875  verebelyics@nrszh.hu


E-képviselői meghatalmazás visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon teheti meg
A visszavonásról szóló nyilatkozatot az új e-képviselő rögzítésével egy időben a Kirendeltségen lehet leadni, vagy postai úton az alábbi címre lehet eljuttatni:
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szociális Főosztály
1071 Budapest, Damjanich u. 48.

 


 

Tisztelt Fenntartók!

2014. július 1. napját követően a fenntartók kizárólag elektronikus úton terjeszthetik a szociális és gyámhivatalok elé az engedélyeseket érintő kérelmeiket, bejelentéseiket, valamint az azok mellékletét képező dokumentumokat. (Bővebb információért kattintson IDE.)

A fenntartók a kérelmeket előzetes regisztrációt követően rögzíthetik.

A regisztrációhoz kattintson ide>>>

A kérelem elektronikus úton történő rögzítésére és előterjesztésére a fenntartói képviselő, illetve a meghatalmazott jogosult. A fenntartói képviseletre vonatkozó nyilatkozat és meghatalmazás (ill. a meghatalmazás visszavonása) IDE kattintva tölthetők le, melyet a regisztráció alkalmával PDF formátumban csatolni kell.

A szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszerében a kérelem és más beadványok adatainak rögzítésére az adatrögzítő munkatárs is jogosult, a kérelem benyújtására azonban nem jogosult. Ugyanazon fenntartó vonatkozásában több adatrögzítő munkatárs is regisztrálhat, a regisztrációhoz nyilatkozat vagy meghatalmazás csatolása nem szükséges.

További tájékoztatást a szakmai felkészítésünkről a következő bejegyzésben olvashat.

Tájékoztatás a szociális foglalkoztatás 2014. évi feladatmutató módosításának döntéséről

Tisztelt Fenntartó!

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdése alapján a fenntartó évente egyszer, május 20-ig kérheti a vállalt feladatmutató évközi módosítását, mely kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a Hivatal dönt. Örömmel értesítem, hogy a 2014. évi vállalt feladatmutató évközi módosítása tekintetében összesen 89.223.828 Ft többlettámogatás került kiosztásra az alábbi táblázat szerint:

  -Döntés feladatmutató módosítás elfogadásáról szociális foglalkoztatásnál


Farkasné Farkas Gyöngyi
mb. főigazgató

 

 

Tájékoztatás a támogató szolgáltatások és közösségi ellátások 2014. évközi feladatmutató módosításának döntéséről

Tisztelt Fenntartó!

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet 11. § (4) bekezdése alapján a támogató szolgálatok és a közösségi ellátások fenntartói évente egyszer kérhetik a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutató évközi módosítását. Örömmel értesítem, hogy a 2014. évi vállalt feladatmutató évközi módosítása tekintetében összesen 42.155.000 Ft többlettámogatás került kiosztásra. Támogató szolgáltatás esetén a rendelkezésre álló keretösszegből 41 szolgálat 32.255.000 Ft összegű, míg közösségi ellátások vonatkozásában összesen 66 ellátás 9 900.000 Ft támogatásban részesült a honlapon elhelyezett táblázatok szerint.

Farkasné Farkas Gyöngyi
mb. főigazgató

 

Letölthető táblázatok:

            -   Döntés feladatmutató módosítás elfogadásáról támogató szolgáltatásoknál
- Döntés feladatmutató módosítás elutasításáról támogató szolgáltatásoknál
- Döntés feladatmutató módosítás elfogadásáról szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátásoknál
- Döntés feladatmutató módosítás elutasításáról szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátásoknál
- Döntés feladatmutató módosítás elfogadásáról pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátásoknál
- Döntés feladatmutató módosítás elutasításáról pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátásoknál                             


Ajánlott oldalak a szociálpolitika területén


 

 

 

 

 

 
http://nrszh.kormany.hu/
 
https://magyarorszag.hu/
 
http://ncsszi.hu/
 

A projekt támogatói és partnerei